Turkcell
Türk Telekom
Vodafone

Bilinmeyen Numara Öğrenme

bilinmeyen numara öğrenme

Çoğu insanın cep telefonuna, iş telefonuna, ev telefonuna bilmediği numaralardan çağrılar ve aramalar gelebilir. Kim olduğunu bilmediğimiz numaraları da açmak istemeyebiliriz. Telefon numarasının kime ait olduğunu öğrenebilmek için de bilinmeyen numara öğrenme servisinden destek almak gerekir. Teknolojinin insana sunduğu en güzel kolaylıklardan biri de cep telefonlarına gelen telefon numaralarının özellikle de bilmediğimiz numaraların hepsini bilinmeyen numara sorgulama servisimiz ile öğrenebilmenizdir. Hayatımızda olmazsa olmazlardan biri cep telefonlarımız olduğu için de bilmediğimiz numaralardan çağrıların gelmesi de gayet normaldir.

Dolandırıcıların da çok fazla olduğu ülkemizde telefonda dolandırıcılık da artmış durumda. Bu nedenle insanlar bilmedikleri numara tarafından arandığında tedirgin olmakta haklılar. Bilinmeyen numaralar servisi ile arayan numaranın kim olduğunu öğrenebilirler. Vodafone, Turkcell, Türk Telekom operatörleri üzerinden numara sorgulama işlemini gerçekleştirerek öğrenebilirsiniz.  11833 rehber hizmeti olarak merak ettiğiniz ve sizi arayan numaranın kim olduğunu anında bulun.

Eşinizin telefonuna gelen çağrılar yüzünden artık sinir olmaya başladıysanız bilinmeyen numaranın kime ait olduğunu öğrenmenin zamanı gelmiş demektir. Numarayı yazarak numaranın kime ait olduğunu kolayca bulabilir, eşinizi rahatsız eden kişinin de kim olduğunu öğrenmiş olursunuz. 11833 rehber servisimiz ile bilgi almanız her zaman mümkündür.

Vodafone Bilinmeyen Numara Öğrenme

Vodafone operatörü kullananlar, arayan kim diye merak ettiklerinde Vodafone bilinmeyen numara sorgulama yapabilmektedir. Bunu da servisimizden ister müşteri hizmetlerini arayarak isterseniz de online sorgulama servisimiz ile teknolojiyi kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. İki yöntem ile de hemen sorgulama gerçekleştirerek bilinmeyen numara öğrenme yapabilirsiniz. Numara üzerinden adı soyadını öğrenebileceğiniz kişinin tanıdık biri olup olmadığını anlayabilirsiniz. Arayan kişinin kim olduğu hakkındaki bilgiyi bilinmeyen numaralar servisimiz ile mümkün kılıyoruz. Hemen şimdi merak ettiğiniz tüm numaraları sorgulayın.

Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan ve i­sim­den sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz o­pe­ra­tör (Turk­cell, Türk Te­le­kom, Vo­da­fo­ne) ve­ri­ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den a­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ser­vis hiz­me­ti RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı ile sağ­lan­mak­ta­dır.­Her sor­gu­la­ma için üc­ret­len­dir­me tüm ver­gi­ler da­hil 4,9TLdir.İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­ler o­pe­ra­tör ve­ri­ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pı­lır.
BTK Lisanslı Servis
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan ve i­sim­den sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz o­pe­ra­tör (Turk­cell, Türk Te­le­kom, Vo­da­fo­ne) ve­ri­ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den a­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ser­vis hiz­me­ti RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı ile sağ­lan­mak­ta­dır.­Her sor­gu­la­ma için üc­ret­len­dir­me tüm ver­gi­ler da­hil4,9TLdir.İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­ler o­pe­ra­tör ve­ri­ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pı­lır.
BTK Lisanslı Servis
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Şirket Telefonu Sorgula

Şir­ket te­le­fo­nu sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz o­pe­ra­tör (Turk­cell, Türk Te­le­kom, Vo­da­fo­ne) ve­ri­ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den a­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ser­vis hiz­me­ti RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı ile sağ­lan­mak­ta­dır.­Her sor­gu­la­ma için üc­ret­len­dir­me tüm ver­gi­ler da­hil 4,9TLdir.İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­ler o­pe­ra­tör ve­ri­ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pı­lır.
BTK Lisanslı Servis
Firma Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Firma Şehir Bölge

Fatura Sorgula

Fa­tu­ra sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz ve­ri­ta­ban­la­rı­mız ü­ze­rin­den a­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ser­vis hiz­me­ti RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı ile sağ­lan­mak­ta­dır.­Her sor­gu­la­ma için üc­ret­len­dir­me tüm ver­gi­ler da­hil 4,9TLdir.İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­ler ve­ri­ta­ban­la­rı­mız­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pı­lır.
BTK Lisanslı Servis
Yükleniyor

Sorgulama Yapılıyor

Kısa bir süre içerisinde sorgulama sonuçları gösterilecek.

Fatura Sorgulama Sonuçları
Fatura No Abone Adı Fatura Tipi Son Ödeme Tutar Abone No
»

Girdiğiniz bilgilere ait herhangi bir fatura kaydı bulunamamıştır.

© 2013 Jan İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.