Turkcell
Türk Telekom
Vodafone

İsimden Numara Sorgulayarak Kişi Bulma

isimden numara sorgulayarak kişi bulma

Zaman zaman rehberimizden silinen telefon numaralarını tekrar bulmak için bilinmeyen numaralar servisini kullanırız. Bu servisi kullanmak için, telefon numaramız ile bilinmeyen numaralar servisini arayarak gerçekleştiririz. Ama internet üzerinden bilinmeyen numaralar servisinin kolaylığını çok fazla bilmeyiz. Şimdi sizlere isimden numara sorgulayarak kişi bulma işlemi yapmanın ne kadar kolay olduğunu anlatmak isteriz. Hayatımızın her anında ihtiyacımız olan bu kolaylığı sizin de tanımasını dileriz.

Turkcell, Vodafone, Türk Telekom Mobil Operatörleri İle İsimden Numara Sorgula

Gündelik hayatta çok fazla ihtiyacımız olan isimden numara sorgulama için her zaman hızlı bir şekilde ulaşabilecek konumda olmasını isteyebiliriz. Tek tık ile internetten istediğiniz zaman hızlı isimden numara bulma yaparak gerekli olan işlemleri gerçekleştirebiliriz.  Nasıl isimden numara sorgulayarak kişi bulma yapacağım diye merak ediyorsanız eğer, yukarıdaki linke tıklayarak sorgulama servisimizin alanına yönlendirilirsiniz. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom mobil gibi Türkiye’de öncü konumda olan operatörler aracılığı ile isimden numara sorgulama, numaradan da isim sorgulama gerçekleştirebilirsiniz. Müşteri hizmetlerini aramadan günün yedi yirmi dört her saatinde hızlı numara sorgulama yapabilir, aradığınız kişinin numarasına anında ulaşabilirsiniz.

Aklımıza gelen kişinin bir sesini duymak istediğimizde telefon rehberimizde kayıtlı olmadığını görebiliriz.  Bu kişinin telefon numarasını bulmak için isimden numara sorgulama Turkcell servisimiz ile numarasını kolayca bulabilirsiniz. Adı soyadı yaşadığı şehri hatırladığınız sürece isimden numara sorgulama çok kolaydır. Her zaman online olarak numara sorgulama servisimizi kullanabilirsiniz.

Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan ve i­sim­den sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz o­pe­ra­tör (Turk­cell, Türk Te­le­kom, Vo­da­fo­ne) ve­ri­ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den a­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ser­vis hiz­me­ti RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı ile sağ­lan­mak­ta­dır.­Her sor­gu­la­ma için üc­ret­len­dir­me tüm ver­gi­ler da­hil 4,9TLdir.İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­ler o­pe­ra­tör ve­ri­ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pı­lır.
BTK Lisanslı Servis
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan ve i­sim­den sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz o­pe­ra­tör (Turk­cell, Türk Te­le­kom, Vo­da­fo­ne) ve­ri­ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den a­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ser­vis hiz­me­ti RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı ile sağ­lan­mak­ta­dır.­Her sor­gu­la­ma için üc­ret­len­dir­me tüm ver­gi­ler da­hil4,9TLdir.İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­ler o­pe­ra­tör ve­ri­ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pı­lır.
BTK Lisanslı Servis
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Şirket Telefonu Sorgula

Şir­ket te­le­fo­nu sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz o­pe­ra­tör (Turk­cell, Türk Te­le­kom, Vo­da­fo­ne) ve­ri­ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den a­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ser­vis hiz­me­ti RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı ile sağ­lan­mak­ta­dır.­Her sor­gu­la­ma için üc­ret­len­dir­me tüm ver­gi­ler da­hil 4,9TLdir.İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­ler o­pe­ra­tör ve­ri­ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pı­lır.
BTK Lisanslı Servis
Firma Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Firma Şehir Bölge

Fatura Sorgula

Fa­tu­ra sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz ve­ri­ta­ban­la­rı­mız ü­ze­rin­den a­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ser­vis hiz­me­ti RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı ile sağ­lan­mak­ta­dır.­Her sor­gu­la­ma için üc­ret­len­dir­me tüm ver­gi­ler da­hil 4,9TLdir.İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­ler ve­ri­ta­ban­la­rı­mız­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pı­lır.
BTK Lisanslı Servis
Yükleniyor

Sorgulama Yapılıyor

Kısa bir süre içerisinde sorgulama sonuçları gösterilecek.

Fatura Sorgulama Sonuçları
Fatura No Abone Adı Fatura Tipi Son Ödeme Tutar Abone No
»

Girdiğiniz bilgilere ait herhangi bir fatura kaydı bulunamamıştır.

© 2013 Jan İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.