Turkcell
Türk Telekom
Vodafone

Arayan Kim

arayan kim

Teknolojinin bizlere sunduğu en büyük kolaylıklardan biri de cep telefonlarıdır. Cep telefonları hayatımıza girdiğinden itibaren işlerimiz daha da kolay bir haldedir. Her insanda bulunan neredeyse olmazsa olmazlarımızın arasında yer alan cep telefonları günümüzün en büyük iletişim araçlarından biridir. Cep telefonlarımıza zaman zaman bilinmeyen kişilerden gelen cevapsız aramaları bazen görebiliriz. Bu durumda arayan kim diye merak ederiz. Arayanın kim olduğunu öğrenebilmek için arayan kim sorgulamak için 11833 bilinmeyen numaralar servisimizden bilgi alabilirsiniz. Arayan numara Turkcell, Vodafone, Türk Telekom mobil operatörlerinden hangisinde olursa olsun, numara sorgulama servisimiz ile kim olduğunu görebilirsiniz.

Arayan kim numara sorgulama servisi olarak bilgi alabileceğiniz 11833’de numara sorgulama, isim sorgulama, fatura sorgulama, dava ve firma sorgulama gibi işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz. Arayan kim sorgula işlemi gerçekleştirdiğinizde sizi arayan kişinin isim ve soy ismini öğrenebilirsiniz. eğer istediğiniz tam tersi durumsa, isim ve soy isim ile şehir bilgisini girdiğinizde yine bilgi servisimiz ile telefon numarasını bulabilirsiniz.

Vodafone Hattını Arayan Kim Sorgula

Sorgulamak istediğiniz numaranın kim olduğunu öğrenebilmek için dakikalarca beklemenize gerek yok. Mümkün olduğunda arayan kim öğrenebilirsiniz. Kimin aradığını öğrenmek için araştırma yapmanıza gerek kalmadan anında arayan kim Vodafone bilgisini numara sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz. Tanıdığınızın numarasına da ulaşmak Turkcell, Vodafone, Türk Telekom mobil operatörlerinden hangisinden hizmet alırsanız alın bilinmeyen numaralar servisimiz ile öğrenebilirsiniz. Teknoloji bu kadar gelişmişken siz de istediğiniz zaman istediğiniz kişinin telefon numarasını bulabilir, arayan kim olduğunu anında öğrenebilirsiniz.

Daha önce yayınlamış olduğumuz "Bilinmeyen Numaralar" başlıklı yazımızı da inceleyerek konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan ve i­sim­den sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz o­pe­ra­tör (Turk­cell, Türk Te­le­kom, Vo­da­fo­ne) ve­ri­ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den a­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ser­vis hiz­me­ti RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı ile sağ­lan­mak­ta­dır.­Her sor­gu­la­ma için üc­ret­len­dir­me tüm ver­gi­ler da­hil 4,9TLdir.İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­ler o­pe­ra­tör ve­ri­ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pı­lır.
BTK Lisanslı Servis
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan ve i­sim­den sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz o­pe­ra­tör (Turk­cell, Türk Te­le­kom, Vo­da­fo­ne) ve­ri­ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den a­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ser­vis hiz­me­ti RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı ile sağ­lan­mak­ta­dır.­Her sor­gu­la­ma için üc­ret­len­dir­me tüm ver­gi­ler da­hil4,9TLdir.İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­ler o­pe­ra­tör ve­ri­ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pı­lır.
BTK Lisanslı Servis
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Şirket Telefonu Sorgula

Şir­ket te­le­fo­nu sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz o­pe­ra­tör (Turk­cell, Türk Te­le­kom, Vo­da­fo­ne) ve­ri­ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den a­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ser­vis hiz­me­ti RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı ile sağ­lan­mak­ta­dır.­Her sor­gu­la­ma için üc­ret­len­dir­me tüm ver­gi­ler da­hil 4,9TLdir.İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­ler o­pe­ra­tör ve­ri­ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pı­lır.
BTK Lisanslı Servis
Firma Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Firma Şehir Bölge

Fatura Sorgula

Fa­tu­ra sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz ve­ri­ta­ban­la­rı­mız ü­ze­rin­den a­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ser­vis hiz­me­ti RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı ile sağ­lan­mak­ta­dır.­Her sor­gu­la­ma için üc­ret­len­dir­me tüm ver­gi­ler da­hil 4,9TLdir.İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­ler ve­ri­ta­ban­la­rı­mız­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pı­lır.
BTK Lisanslı Servis
Yükleniyor

Sorgulama Yapılıyor

Kısa bir süre içerisinde sorgulama sonuçları gösterilecek.

Fatura Sorgulama Sonuçları
Fatura No Abone Adı Fatura Tipi Son Ödeme Tutar Abone No
»

Girdiğiniz bilgilere ait herhangi bir fatura kaydı bulunamamıştır.

© 2013 Jan İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.