Turkcell
Türk Telekom
Vodafone

Numaradan İsim Sorgulama Turkcell

numaradan isim sorgulama turkcell

Hemen hemen çoğu kişinin cep telefon numarası vardır. Gencinden yaşlısına insanlar ile iletişimi sağlamak için telefon numaralarına da ihtiyacımız olmaktadır. Bu nedenle operatör ne olursa olsun numarasına ulaşabileceğiniz kişi için bilinmeyen numaralar servisimizden faydalanabilirsiniz. Numaradan isim sorgulama Turkcell için gerçekleştirebileceğiniz sorgulamalarda aradığınız kişiyi bulabilmeniz için yardımcı olmaktayız. Turkcell numarasının aradığını düşündüğünüzde yine 11833 bilgi servisimiz ile numaradan isim sorgulama yapabilirsiniz.

Güncel Turkcell Numaradan İsim Sorgulama

Ülkemizde maalesef terör bitmiyor ve zaman zaman kendini göstermektedir. Maça giden çocuğunuzun başına bir şey gelmesinden de korkar duruma geldik. Gezmeye giden çocuğunuza ulaşamadığınız zaman arkadaşının da sizde numarası yoksa bu durumda isimden numara sorgulama yaparak arkadaşının telefon numarasına ulaşabilirsiniz. Adı ve soyadını bilmeniz bu durumda yeterli olacaktır. Bu durum her zaman başımıza gelebilir ve her zaman da anında bilinmeyen numaralar servisimizden destek alabilirsiniz. Anında acil durumlar size yardımcı olacağımız isimden numara sorgulama servisimiz ile Turkcell, Vodafone, Türk Telekom mobil kullanıcılarının telefon numaralarına ulaşabilirsiniz. Turkcell numaradan isim sorgulama ile de numaradan isim sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Numaranın kime ait olduğunu öğrenme için yukarıdaki butona tıklayarak numara sorgulayabilirsiniz. Kişi sorgula, numara sorgula gibi işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Acil durumlarda anında servisimiz sayesinde numara öğrenebilir, arayan kişinin de kim olduğunu bulabilirsiniz.

Konu ile ilgili daha önce yayınlamış olduğumuz Numaradan İsim Sorgula başlıklı yazımızı da okuyarak bilgi edinebilirsiniz.

Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan ve i­sim­den sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz o­pe­ra­tör (Turk­cell, Türk Te­le­kom, Vo­da­fo­ne) ve­ri­ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den a­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ser­vis hiz­me­ti RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı ile sağ­lan­mak­ta­dır.­Her sor­gu­la­ma için üc­ret­len­dir­me tüm ver­gi­ler da­hil 4,9TLdir.İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­ler o­pe­ra­tör ve­ri­ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pı­lır.
BTK Lisanslı Servis
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan ve i­sim­den sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz o­pe­ra­tör (Turk­cell, Türk Te­le­kom, Vo­da­fo­ne) ve­ri­ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den a­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ser­vis hiz­me­ti RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı ile sağ­lan­mak­ta­dır.­Her sor­gu­la­ma için üc­ret­len­dir­me tüm ver­gi­ler da­hil4,9TLdir.İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­ler o­pe­ra­tör ve­ri­ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pı­lır.
BTK Lisanslı Servis
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Şirket Telefonu Sorgula

Şir­ket te­le­fo­nu sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz o­pe­ra­tör (Turk­cell, Türk Te­le­kom, Vo­da­fo­ne) ve­ri­ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den a­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ser­vis hiz­me­ti RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı ile sağ­lan­mak­ta­dır.­Her sor­gu­la­ma için üc­ret­len­dir­me tüm ver­gi­ler da­hil 4,9TLdir.İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­ler o­pe­ra­tör ve­ri­ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pı­lır.
BTK Lisanslı Servis
Firma Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Firma Şehir Bölge

Fatura Sorgula

Fa­tu­ra sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz ve­ri­ta­ban­la­rı­mız ü­ze­rin­den a­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ser­vis hiz­me­ti RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı ile sağ­lan­mak­ta­dır.­Her sor­gu­la­ma için üc­ret­len­dir­me tüm ver­gi­ler da­hil 4,9TLdir.İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­ler ve­ri­ta­ban­la­rı­mız­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pı­lır.
BTK Lisanslı Servis
Yükleniyor

Sorgulama Yapılıyor

Kısa bir süre içerisinde sorgulama sonuçları gösterilecek.

Fatura Sorgulama Sonuçları
Fatura No Abone Adı Fatura Tipi Son Ödeme Tutar Abone No
»

Girdiğiniz bilgilere ait herhangi bir fatura kaydı bulunamamıştır.

© 2013 Jan İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.